הדרכת חומרים מסוכנים 6 שעות לימוד (כולל תרגול)

היקף הקורס: 6 שעות
מטרת הקורס: הקניית ידע ומיומנות בסיסית לעובדים בסביבת חומ”ס, בדבר טיפול ושינוע חומרים מסוכנים והכרת האמצעים לטיפול באירוע של תאונת חומ”ס
קבוצת לימוד: עד 25 משתתפים
מבנה הקורס: מפגש אחד

תוכנית הקורס

 • מבוא לחומרים – קבוצות סיכון, גורם משלח, שטר מטען, שילוט.
 • תאימות בין חומרים בהובלה/אחסנה/שימוש , שימוש לפי התקנים המקובלים של משרד התמ”ת ואיכות הסביבה.
 • MSDS/SDS-דרכי שימוש וזיהוי השילוט והמאפיינים של ההגדות של קבוצות חומ”ס שונות.
 • ערכת ציוד מגן ועזרה ראשונה
 • שימוש באמפולת דרגר ,נייר לקמוס לזיהוי סוג חומ”ס.
 • שימוש בציוד חירום בזמן ארוע חומ”ס ( מלתחות, מתקני שטיפת עיניים, זרנוקים) .
 • נוהל קריאה לעזרה ודיווח מתאים לכוחות חילוץ חוץ ארגוניים.
 • ביצוע תרגול של טיפול בשפך חומ”ס, על-פי החומרים הרלוונטיים לסביבת העבודה
 • ביצוע תרגול של טיפול בשפך חומ”ס, על-פי החומרים הרלוונטיים לסביבת העבודה של החניכים הכולל טיפול בפצועים ופינויים.


קורסים בקרוב

חדשות ועדכונים

הוראות בטיחות לבית ולמקום העבודה - פסח
 • מערכת פאמטקס
דגשי בטיחותיים במתן עזרה ראשונה
 • מערכת פאמטקס
לי זה לא יקרה... הילד שלי הכי הכי.... אין סיכוי.... כביכול זה תמיד מפתיע אותנו, בתור אנשים מבוגרים קשה לנו לדמיין כיצד היקר לנו מכל מבצע מעשה שגורם נזק ונגע/ נפצע מחוסר פעולה מתקנת שלנו! כמבוגרים עלינ
 • מערכת פאמטקס