יום השתלמות לצוות חירום פנים מוסדי

היקף הקורס: 8 שעות
מטרת הקורס: הכשרת צוות החירום במקום העבודה להתמודדות עם שריפות, ארועי חומ”ס, ופציעות המוניות.
קבוצת לימוד: עד 25 משתתפים
מבנה הקורס: מפגש אחד

תוכנית הקורס

 • מהות האש , משולש האש.
 • סוגי שריפות
 • מבוא לציוד כיבוי אש והכרת הציוד הנייד.
 • הכרת הציוד הנייח, הכרת מערכות גילוי וכיבוי.
 • הכרת עמדות כיבוי-האש במקום העבודה.
 • אמצעי כיבוי אש מאולתרים והשימוש בהם.
 • זיהוי מקור עשן או אש ודרכי התמודדות ראשוניים, שלבי התמודדות מתקדמים, סימון ופינוי ציוד דליק.
 • הגדרת צוות חירום – התארגנות צוות חירום , עבודת צוות חירום ברגעי מצוקה, נוהל צוות חירום.
 • למידת אופן פעילות מערכות כיבוי אש אוטומטיות והתאמת ציוד הכיבוי לשטח המבנה והציוד בו.
 • מבוא לעזרה-ראשונה
 • החייאת מבוגר ביחיד ובזוג ותירגול מעשי.
 • עצירת שטפי-דם ותירגול מעשי.
 • תירגול פינוי נפגע וקיבוע לאלונקה ולוח-גב.
 • טיפול בארועי חומ”ס (חומרים מסוכנים) בדגש על חומצות, בסיסים וחומרים רעילים בשימוש מקום העבודה


קורסים בקרוב

חדשות ועדכונים

הוראות בטיחות לבית ולמקום העבודה - פסח
 • מערכת פאמטקס
דגשי בטיחותיים במתן עזרה ראשונה
 • מערכת פאמטקס
לי זה לא יקרה... הילד שלי הכי הכי.... אין סיכוי.... כביכול זה תמיד מפתיע אותנו, בתור אנשים מבוגרים קשה לנו לדמיין כיצד היקר לנו מכל מבצע מעשה שגורם נזק ונגע/ נפצע מחוסר פעולה מתקנת שלנו! כמבוגרים עלינ
 • מערכת פאמטקס