קורס להכשרת אחראי רעלים

היקף הקורס: 24 שעות
מטרת הקורס: הכשרת אחראי רעלים לצורך טיפול בטיחותי ברעלים ובהיבטי איכות הסביבה במפעלים המחזיקים חומרים מסוכנים
קבוצת לימוד: עד 25 משתתפים
מבנה הקורס: 3 מפגשים שבועיים בני 8 שעות-לימוד כל אחד

תוכנית הקורס

 • חוקים ותקנות של הגנת הסביבה
 • קבוצות סיכון של חומרים מסוכנים
 • שילוט וסימון חומרים מסוכנים
 • מבוא לטוקסיקולוגיה.
 • מבוא לגהות תעסוקתית
 • גיליונות MSDS
 • שינוע ואחסון של חומ”ס
 • מערכות ואמצעים לגילוי דליפה ושפך.
 • הערכת סיכונים וניתוח סיכונים
 • צוות חירום מוסדי
 • אמצעים לטיפול באירועי חומ”ס
 • ציוד מגן אישי
 • היתר רעלים- טפסים ונהלים
 • תפקיד אחראי הרעלים במפעל
 • אחריות משפטית


קורסים בקרוב

חדשות ועדכונים

הוראות בטיחות לבית ולמקום העבודה - פסח
 • מערכת פאמטקס
דגשי בטיחותיים במתן עזרה ראשונה
 • מערכת פאמטקס
לי זה לא יקרה... הילד שלי הכי הכי.... אין סיכוי.... כביכול זה תמיד מפתיע אותנו, בתור אנשים מבוגרים קשה לנו לדמיין כיצד היקר לנו מכל מבצע מעשה שגורם נזק ונגע/ נפצע מחוסר פעולה מתקנת שלנו! כמבוגרים עלינ
 • מערכת פאמטקס