קורס להכשרת נאמני בטיחות-אש

היקף הקורס: 24 שעות
מטרת הקורס: הכשרת נאמני בטיחות-אש למקומות עבודה, כך שיוכלו לזהות ולאתר את המפגעים האופייניים לגרימת שריפות ולסלקם, לוודא את תקינותם של מערכות הגילוי והכיבוי האוטומטיות, לכבות שריפות באמצעים קונבנציונאליים ובאמצעים מאולתרים ולהדריך את העובדים במקום עבודתם לשמירה על בטיחות אש
קבוצת לימוד: עד 25 משתתפים
מבנה הקורס: 3-6 מפגשים

תוכנית הקורס

 • מהות האש , משולש האש.
 • סוגי שריפות.
 • משולש האש.
 • סוגי מטפים, התאמתם ותפעולם
 • מערכות גילוי וכיבוי
 • פריסת זרנוקים
 • אמצעי כיבוי מאולתרים והשימוש בהם.
 • שילוב שיקולי בטיחות אש בתכנון
 • חומ”ר וחומ”ס.
 • הכרת המנ”פ והשימוש בו.
 • בטיחות אש – זיהוי מפגעי בטיחות ומטעני אש המהווים פוטנציאל להיווצרות שריפה.
 • זיהוי מקור עשן או אש ודרכי התמודדות ראשוניים במקרה שריפה.
 • עזרה ראשונה במקרי כוויות ושאיפת עשן.
 • תרגול מעשי של פריסת זרנוקים.
 • תרגול מעשי של התמודדות עם אירוע חומ”ס.


קורסים בקרוב

חדשות ועדכונים

הוראות בטיחות לבית ולמקום העבודה - פסח
 • מערכת פאמטקס
דגשי בטיחותיים במתן עזרה ראשונה
 • מערכת פאמטקס
לי זה לא יקרה... הילד שלי הכי הכי.... אין סיכוי.... כביכול זה תמיד מפתיע אותנו, בתור אנשים מבוגרים קשה לנו לדמיין כיצד היקר לנו מכל מבצע מעשה שגורם נזק ונגע/ נפצע מחוסר פעולה מתקנת שלנו! כמבוגרים עלינ
 • מערכת פאמטקס