הדרכת עבודה בגובה 28/02/2018

מטרת הקורס: הדרכת עובדים מוסמכים לניהול עבודה בגובה. ההדרכה נותנת בידי העובדים כלים יישומיים לשמירה על הבטיחות ולמניעת תאונות בעבודה בגובה.
קבוצת לימוד: עד 10 משתתפים
מבנה הקורס: מפגש אחד


  • תוכנית הקורס:
  • סולמות (בסיס) 4 שעות הדרכה – מבוא ,דרישות בסיס כתנאי לשימוש בסולם, נקודות לבדיקה, התאמת סוג הסולם לייעודו, הצבת סולם נייד,סוגי עבודות מותרות בעבודה על סולם,עליה/ ירידה מסולם נייד,עלייה/ירידה סולם מעל 4.55 מטרים,עלייה וירידה מסולם קבוע.
  • משטחי עבודה גגות ותקרות – מבוא לבטיחות בגובה בעבודה על משטחי עבודה, זיהוי הסיכונים ודרכי מניעתם, עיגון בסיסי, עבודה בגגות שטוחים ומשטחי עבודה ללא מעקה: מערכת ריסון בסיס.
  • פיגומים נייחים ופיגומים עצמאיים ניידים – מניעת נפילה, יציבות ומניעת כשל, סיכום.
  • תוכנית עבודה למשטחי עבודה מתרוממים (במני”ם)- – מבוא, דרישות ייחודיות, הצבה נכונה, קשר וסימני איתות.
  • סלי הרמה (ללא פיקוד) בעגורן או ע”ג מלגזה- – מבוא, דרישות ייחודיות, הצבה נכונה, קשר וסימני איתות.
  • מקום מוקף- – זיהוי הסיכונים בעבודה בחלל מוקף, ציוד ייעודי הדרוש לעבודה בחלל מוקף.


קורסים בקרוב

חדשות ועדכונים

הוראות בטיחות לבית ולמקום העבודה - פסח
  • מערכת פאמטקס
דגשי בטיחותיים במתן עזרה ראשונה
  • מערכת פאמטקס
לי זה לא יקרה... הילד שלי הכי הכי.... אין סיכוי.... כביכול זה תמיד מפתיע אותנו, בתור אנשים מבוגרים קשה לנו לדמיין כיצד היקר לנו מכל מבצע מעשה שגורם נזק ונגע/ נפצע מחוסר פעולה מתקנת שלנו! כמבוגרים עלינ
  • מערכת פאמטקס