שלט כניסה למפעל

אורחים נכבדים -  הבטיחות באתר זה מנוהלת ע“י  : פאמטקס בע“מ.

 

ע“פ פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) 1970, חוק ארגון ופיקוח על עבודה 1954, פקודת תאונות ומחלות משלוח יד 1945.

 

            1.עליך להישמע לכל הוראות ושלטי הבטיחות באתר.

            2.מהירות מקסימאלית בשטח המפעל הינה כ 20 קמ"ש- מעבר ושהיית אורחים רק באזורים מיועדים לכך.

            3.ההימצאות באולמות הייצור, שטחי העבודה והאחסנה על ידי מלווה בלבד.

            4.חובה להשתמש בציוד מגן אישי על פי השילוט וההוראות באתר מתוקף החוק.

            5.חל איסור מוחלט ! לבצע כל פעולה שלא הוסמכת או הוכשרת לבצעה. ורק לאחר אישור הנהלת האתר.

            6.אסור להשתמש בציוד, מכונות ,כלים וחומרים של האתר ללא קבלת אישור מהנהלת האתר.

            7.אין להבעיר אש / לבצע עבודה בחום ללא קבלת אישור ממנהל האתר והקפדה על כללי בטיחות אש.

            8.בעת חירום יש לפעול על פי השילוט והנחיות צוות החרום.

 

בברכת הבטיחות

שם ממונה הבטיחות......קורסים בקרוב

הדרכת אחראי רעלים

20/11/2017 - 22/11/2017

הדרכת עבודה בגובה

05/12/2017 - 05/12/2017

קורס עזרה ראשונה

11/12/2017 - 11/12/2017

חדשות ועדכונים

הוראות בטיחות לבית ולמקום העבודה - פסח
  • מערכת פאמטקס
דגשי בטיחותיים במתן עזרה ראשונה
  • מערכת פאמטקס
לי זה לא יקרה... הילד שלי הכי הכי.... אין סיכוי.... כביכול זה תמיד מפתיע אותנו, בתור אנשים מבוגרים קשה לנו לדמיין כיצד היקר לנו מכל מבצע מעשה שגורם נזק ונגע/ נפצע מחוסר פעולה מתקנת שלנו! כמבוגרים עלינ
  • מערכת פאמטקס