גלריה קבצים להורדה

היקף הקורס: 4 שעות
מטרת הקורס: הקניית ידע ומיומנות בסיסית בביצוע החייאת לב ריאה בילדים ותינוקות וטיפול ראשוני בפגיעות נפוצות בתינוקות עד להגעת צוות רפואי מוסמך מוסמך
קבוצת לימוד: עד 25 משתתפים
מבנה הקורס: מפגש אחדתוכנית הקורס

  • מבוא לעזרה ראשונה – הגדרת מגיש עזרה-ראשונה ומטרותיו, כללי התנהגות בזמן אירוע, אופן הזעקת עזרה, היתרים ואיסורים
  • פתיחת נתיב אוויר – אנטומיית דרכי הנשימה, מנגנון צניחת בסיס לשון, טיפול בחנק מגוף זר בילדים ובתינוקות
  • משולש החיים -  הכרת שלושת המערכות החיוניות, יחסי הגומלין בין המערכות, שרשרת הידרדרות
  • החייאת ילדים ותינוקות – סכימת החייאת לב-ריאות, עקרונות החייאת תינוק, הבדלים בביצוע החייאה בילד ובתינוק, תרגול החייאה על בובות תינוק
  • נהלי החייאה – הפסקת החייאה, מקרים בהם לא תבוצע החייאה, תפקוד במהלך החייאה
  • מצבי חוסר הכרה בתינוקות – התחשמלות, חנק מגזים, הרעלות- הכרת המצבים וצורות הטיפול השונות בדגש על ילדים ותינוקות
  • פגיעות חום- התייבשות, מכת-חום ופרכוסי חום בתינוקות- סימנים, סכנות וטיפולקורסים בקרוב

חדשות ועדכונים

הוראות בטיחות לבית ולמקום העבודה - פסח
  • מערכת פאמטקס
דגשי בטיחותיים במתן עזרה ראשונה
  • מערכת פאמטקס
לי זה לא יקרה... הילד שלי הכי הכי.... אין סיכוי.... כביכול זה תמיד מפתיע אותנו, בתור אנשים מבוגרים קשה לנו לדמיין כיצד היקר לנו מכל מבצע מעשה שגורם נזק ונגע/ נפצע מחוסר פעולה מתקנת שלנו! כמבוגרים עלינ
  • מערכת פאמטקס