שירותי הדרכה

  • פאמטקס בע”מ מספקת שירות ללקוחותיה עפ”י דרישות הלקוח, כפי שבאות לידי ביטוי בהסכמים ובהזמנות העבודה אשר נחתמים איתו ובקשרי עבודה שוטפים. כל זאת תוך שמירה והקפדה על תקני האיכות המקובלים, וברמה המקצועית הגבוהה ביותר.
  • פאמטקס בע”מ מתחייבת לספק שירות בעלות, איכות ולוח-זמנים בהתאם להסכמים עם הלקוח, תוך יצירת יחסי ספק-לקוח תקינים בינה ובין לקוחותיה, מתוך מטרה לעמוד בציפיות הלקוח ושביעות רצונו.
  • פאמטקס בע”מ פועלת מתוך מטרה להוות גוף ידע מרכזי בתחומי פעילותה, וזאת על-ידי עדכון שוטף ומתמיד של התכנים המקצועיים מול הגופים המקצועיים בארץ ובעולם, ביצוע הכשרות שוטפות לעובדי החברה והסתייעות ביועצים מומחים במידת הצורך.


קורסים בקרוב

חדשות ועדכונים

הוראות בטיחות לבית ולמקום העבודה - פסח
  • מערכת פאמטקס
דגשי בטיחותיים במתן עזרה ראשונה
  • מערכת פאמטקס
לי זה לא יקרה... הילד שלי הכי הכי.... אין סיכוי.... כביכול זה תמיד מפתיע אותנו, בתור אנשים מבוגרים קשה לנו לדמיין כיצד היקר לנו מכל מבצע מעשה שגורם נזק ונגע/ נפצע מחוסר פעולה מתקנת שלנו! כמבוגרים עלינ
  • מערכת פאמטקס