היקף הקורס: 8 שעות
מטרת הקורס: הקניית ידע ומיומנויות בביצוע החייאת לב-ריאה במבוגרים עם וללא מכשור, הכרת מצבי חוסר ההכרה השונים, עצירת שטפי-דם וטיפול בפציעות טראומה
קבוצת לימוד: עד 25 משתתפים
מבנה הקורס: 1-2 מפגשים (בתיאום מראש מול הלקוח)


תוכנית הקורס

 • מבוא לעזרה ראשונה – הגדרת מגיש ע”ר, הגדרת מטרות המע”ר-(מגיש עזרה-ראשונה), כללי התנהגות בזמן אירוע, אופן הזעקת עזרה, היתרים ואיסורים.
 • מבוא לאנטומיה – מאפייני החיים, מבנה גוף האדם, מיקום איברים בסיסיים
 • פתיחת נתיב אוויר – אנטומיית דרכי הנשימה, מנגנון צניחת בסיס לשון, טיפול בחנק מגוף זר.
 • משולש החיים – הכרת שלושת המערכות החיוניות, יחסי הגומלין בין המערכות, שרשרת הידרדרות
 • סכימת החייאה – לימוד ושינון אינטנסיבי של שלבי ביצוע ההחייאה
 • נהלי החייאה – הפסקת החייאה, מקרים בהם לא תבוצע החייאה, תפקוד במהלך החייאה
 • החייאת מכשירים- שילוב מכשירי ההחייאה הנפוצים – לייף-לי, מסיכת כיס, מפוח הנשמה, מנתב אוויר פלסטי, סקשן, קרדיופאמפ, חמצן
 • מצבי חוסר הכרה- הכרת מנגנונים העלולים להביא למצבי חוסר-הכרה ודגשי הטיפול בכל אחד מהם- התחשמלות, הרעלות, התעלפות, חנק מגזים.
 • הלם- הבנת מצבי הלם, סוגים ודרכי זיהוי וטיפול.
 • שטפי דם- הכרת מערכת הדם, שט”ד פנימי/חיצוני, סוגי דימומים, דרכים לעצירת שט”דים.
 • החייאה בנפגעי טראומה- בעיות בנתיב-אויר בנפגעי עמוד-שידרה, ביצוע החייאה בפצוע
 • תרגול מעשי- – תירגול ביצוע החייאה עם וללא מכשירים בחולים ובנפגעי טראומה ועצירת שטפי-דם
 • פצעים וחבישות- מערכת העור, סוגי פצעים ודרכי טיפול, צורות חבישה
 • כוויות – גורמים לכוויות, דרגות כוויה, אופן קביעת דרגת הכוויה, דרכי טיפול.
 • שברים- מערכת השלד ותפקידיה, סוגי עצמות, סוגי שברים, סכנות ודרכי טיפול.קורסים בקרוב

חדשות ועדכונים

הוראות בטיחות לבית ולמקום העבודה - פסח
 • מערכת פאמטקס
דגשי בטיחותיים במתן עזרה ראשונה
 • מערכת פאמטקס
לי זה לא יקרה... הילד שלי הכי הכי.... אין סיכוי.... כביכול זה תמיד מפתיע אותנו, בתור אנשים מבוגרים קשה לנו לדמיין כיצד היקר לנו מכל מבצע מעשה שגורם נזק ונגע/ נפצע מחוסר פעולה מתקנת שלנו! כמבוגרים עלינ
 • מערכת פאמטקס