• יעוץ והכנה להסמכה תקני ISO 9001 ,14001 , 18001 לניהול האיכות ,הבטיחות ואיכות הסביבה. 
  • תכנון מפעלי ומערך מזון והסעדה , הכנת דרישות סימון למוצרי מזון.
  • הכנה מלאה לרישוי עסקים ע"י מומחים מתחומי התברואה, הבטיחות, כיבוי-אש, חשמל וביטחון.
  • ביצוע מבדקי וסקרי איכות בארגונים וליווי מפעלים בעלי תקן בביקורות ועדכון של ספרי הנהלים.