• השמת ממוני-בטיחות בעבודה בחברות ומפעלים וניהול מערך הבטיחות במפעל.
  • ביצוע סקרי סיכונים ומפגעים וסקרי ארגונומיה, הדרכת העובדים לרבות הגשת דו”ח המלצות להנהלה.
  • בניית תיקי שטח, עריכה ועדכון של נהלי החירום המפעליים.
  • ביצוע בדיקות ניטור סביבתי של רעש מזיק וסביבתי ושל רמת תאורה על ידי מעבדה מוסמכת.
  • ביצוע הכנה מלאה לרישוי עסקים על ידי מומחים מתחומי התברואה, בטיחות, כיבוי-אש וביטחון.