• השמת ממוני-בטיחות בעבודה בחברות ומפעלים וניהול מערך הבטיחות במפעל
  • ביצוע סקרי סיכונים ומפגעים וסקרי ארגונומיה, הדרכת העובדים והגשת דו”ח המלצות להנהלה
  • בניית תיקי שטח, עריכה ועדכון של נהלי החירום המפעליים
  • ביצוע בדיקות ניטור סביבתי של רעש מזיק וסביבתי ושל רמת תאורה ע”י מעבדה מוסמכת.
  • ביצוע הכנה מלאה לרישוי עסקים ע”י מומחים מתחומי התברואה, בטיחות, כיבוי-אש וביטחון.