• פאמטקס בע”מ מספקת שירות ללקוחותיה עפ”י דרישות הלקוח, כפי שבאות לידי ביטוי בהסכמים ובהזמנות העבודה אשר נחתמים איתו ובקשרי עבודה שוטפים. כל זאת תוך שמירה והקפדה על תקני האיכות המקובלים, וברמה המקצועית הגבוהה ביותר.
  • פאמטקס בע”מ מתחייבת לספק שירות בעלות, איכות ולוח-זמנים בהתאם להסכמים עם הלקוח, תוך יצירת יחסי ספק-לקוח תקינים בינה ובין לקוחותיה, מתוך מטרה לעמוד בציפיות הלקוח ושביעות רצונו.
  • פאמטקס בע”מ פועלת מתוך מטרה להוות גוף ידע מרכזי בתחומי פעילותה, וזאת על-ידי עדכון שוטף ומתמיד של התכנים המקצועיים מול הגופים המקצועיים בארץ ובעולם, ביצוע הכשרות שוטפות לעובדי החברה והסתייעות ביועצים מומחים במידת הצורך.