כל הפוסטים בהדרכת בטיחות בנושא רעש

הדרכת בטיחות בנושא רעש

תוכנית הקורס מושגי יסוד בנושא רעש מהו רעש מזיק ומי נחשב לעובד ברעש מזיק. מיפוי רעש ודוזימטריה לרעש – ההנחיות