כל הפוסטים בשלט כניסה למפעל

שלט כניסה למפעל

אורחים נכבדים – הבטיחות באתר זה מנוהלת ע“י : פאמטקס בע“מ.   ע“פ פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) 1970, חוק ארגון ופיקוח על